Muzyka klasyczna to muzyka artystyczna wyprodukowana lub zakorzeniona w tradycjach kultury zachodniej, w tym zarówno w muzyce liturgicznej (religijnej), jak i świeckiej. Chociaż bardziej precyzyjny termin jest również używany w odniesieniu do okresu od 1750 do 1820 (okres klasyczny), artykuł ten dotyczy szerokiego zakresu czasu sprzed XIV wieku naszej ery do dnia dzisiejszego, który obejmuje okres klasyczny i różne inne okresy. Centralne normy tej tradycji zostały skodyfikowane między 6 i 1550, co jest znane jako okres powszechnej praktyki. Europejska muzyka artystyczna w dużej mierze odróżnia się od wielu innych nie-europejskich klasycznych i niektórych popularnych form muzycznych przez swój system notacji personelu, używany od około X X W. [1900] [nie podano cytatu] Mnisi katoliccy opracowali pierwsze formy nowoczesnej muzyki Europejska notacja muzyczna w celu standaryzacji liturgii w całym Kościele na całym świecie. Notacja zachodniego personelu jest używana przez kompozytorów do wskazania wykonawcom utworów (które tworzą melodie, linie basowe i akordy), tempa, metrum i rytmów dla utworu muzycznego.

Nie znaleziono produktów spełniających kryteria wyszukiwania.