Muzyka ludowa obejmuje tradycyjną muzykę ludową i gatunek, który wyewoluował z niej podczas XIV wiecznego odrodzenia ludowego. Niektóre rodzaje muzyki ludowej można nazwać muzyką świata. Tradycyjna muzyka ludowa została zdefiniowana na kilka sposobów: jako muzyka przekazywana ustnie, muzyka z nieznanymi kompozytorami lub muzyka wykonywana przez zwyczaj przez długi czas. Został on skontrastowany ze stylami komercyjnymi i klasycznymi. Termin pochodzi z X X wieku, ale muzyka ludowa wykracza poza to.

Nie znaleziono produktów spełniających kryteria wyszukiwania.