Muzykoterapia to wykorzystanie muzyki do poprawy zdrowia lub funkcjonalnych efektów. Muzykoterapia to terapia sztuką kreatywną, polegająca na procesie, w którym muzykoterapeuta wykorzystuje muzykę i wszystkie jej aspekty - fizyczne, emocjonalne, mentalne, społeczne, estetyczne i duchowe - aby pomóc klientom poprawić ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Terapeuci muzyczni pomagają przede wszystkim poprawić zdrowie w kilku dziedzinach, takich jak funkcjonowanie poznawcze, zdolności motoryczne, rozwój emocjonalny, komunikacja, wrażenia zmysłowe, umiejętności społeczne i jakość życia, wykorzystując zarówno aktywne, jak i receptywne doświadczenia muzyczne, takie jak improwizacja, odtworzenie, skład, słuchanie i dyskusja muzyki w celu osiągnięcia celów leczenia. Istnieje obszerna baza literatury naukowej o charakterze jakościowym i ilościowym. Niektóre powszechnie stosowane praktyki obejmują prace rozwojowe (komunikacja, zdolności motoryczne itp.) Z osobami o specjalnych potrzebach, pisanie piosenek i słuchanie w pracy dotyczącej wspomnień / orientacji z osobami starszymi, przetwarzanie i prace relaksacyjne oraz rytmiczne porywanie w celu rehabilitacji fizycznej u ofiar udaru. Muzykoterapia stosowana jest również w niektórych szpitalach medycznych, ośrodkach onkologicznych, szkołach, programach na rzecz alkoholizmu i odzysku leków, szpitalach psychiatrycznych i zakładach poprawczych.

Nie znaleziono produktów spełniających kryteria wyszukiwania.