1

Jak pobrać Adobe Photoshop? Adobe Photoshop to edytor grafiki opracowany i opublikowany przez Adobe Inc. dla MacOS i Windows. Pierwotnie został stworzony w 1988 przez Thomasa i Johna Knolla. Od tego czasu stał się de facto standardem przemysłowym w edycji grafiki rastrowej, stał się ogólną nazwą handlową prowadzącą do jego użycia jako „photoshop an image”, „photoshopping” i „photoshop” konkurs ”, chociaż Adobe odradza takie użycie. Photoshop może komponować obrazy rastrowe w wielu warstwach i obsługuje maski, kompozycje alfa i kilka modeli kolorów, w tym RGB, CMYK, CIELAB, kolor dodatkowy i bichromię. Photoshop używa własnych formatów plików PSD i PSB do obsługi tych funkcji. Oprócz grafiki rastrowej, Photoshop ma ograniczone możliwości edycji lub renderowania tekstu, grafiki wektorowej (zwłaszcza poprzez ścieżkę przycinającą), grafiki 3D i wideo. Jego zestaw funkcji można rozszerzyć za pomocą wtyczek do Photoshopa, programów opracowanych i dystrybuowanych niezależnie od Photoshopa, które mogą działać w nim i oferować nowe lub ulepszone funkcje.

dzielenie
Zadawane pytanie