1

Kiedy skończy się świat? Prognozy apokaliptycznych wydarzeń, które doprowadziłyby do wyginięcia ludzkości, upadku cywilizacji lub zniszczenia planety, zostały dokonane od co najmniej początku wspólnej epoki. Związane z religią wydarzenia końca czasu zwykle przewidywane są w ciągu życia osoby dokonującej przepowiedni, która często cytuje Biblię, a zwłaszcza Nowy Testament, jako główne lub wyłączne źródło prognoz. Często ma to formę obliczeń matematycznych, takich jak próba obliczenia punktu, w którym upłynie 6000 lat od rzekomego stworzenia Ziemi przez Boga Abrahama, który według Talmudu wyznacza termin pojawienia się Mesjasza. Prognozy dotyczące końca wydarzeń naturalnych zostały również sformułowane przez różnych naukowców i grupy naukowe. Chociaż prognozy te są powszechnie akceptowane jako wiarygodne w społeczności naukowej, wydarzenia i zjawiska nie powinny wystąpić w ciągu setek tysięcy, a nawet miliardów lat od teraz.

dzielenie
Zadawane pytanie